Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Kvisten

Bostedet Kvisten

Kvisten ligger på 1. sal på Hejredalsvej 144 i Brabrand og favner 8 børn og unge samt 2 i aflastning. Kvisten dækker alderen 0 -25 men aktuelt er aldersgruppen fra 12-25. Kognitivt mødes beboerne dog på nogenlunde samme niveau og har derfor stor glæde af hinanden, ligesom aktiviteterne er tilpasset så alle kan deltage – om end på hver deres måde.

Helt konkret bor her lige nu 8 drenge og 2 piger. Vi kan ikke tilbyde pladser til kørestolsbrugere på Kvisten grundet de skrå vægge- det kan vi dog i Udsigten.

Kvistens medarbejderes primære opgave er at skabe et trygt, omsorgsfuldt og kærligt hjem. Derfor er strukturen og relationerne forudsigelige, hjertevarme og fulde af inkluderende og tilpassede aktiviteter og tilgange. Fokus er altid på det der virker med et særligt øje for den enkelte beboers meningsdannelse.

Hverdagen bliver værnet om af en fast gruppe medarbejdere. Ud over det er der faste medarbejdere der møder ind hver weekend og bidrager til kontinuiteten. Der er ligeledes et antal vikarer der på lige fod med deres kolleger bidrager ved behov.

Medarbejdergruppen på Kvisten formår at skabe et meget trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, der gavner alle beboere trivsel, tryghed og udvikling.

Vægmaleri af Lone Hedegaard

Faciliteter

Kvisten består overordnet af en rigtig hyggelig stue/fællesrum, hvor der både spises alle måltider, aftenhygges, spilles musik og bare slappes af.

Ud over det har alle beboere deres eget hyggelige værelse, der er indrettet meget personligt og meget forskelligt. Værelserne har alle skråvægge og en skøn udsigt. De fleste vælger også at have deres eget TV- selvom der også er masser af filmhygge i stuen for alle.

Beboerne på Kvisten deles om 3 badeværelser. Der kan både tilbydes brus og badekar/boblebad.

Derudover findes der et mindre the-køkken hvor der laves alt fra pandekager til andre hyggelige spontane og mindre spontane retter og snacks.

Fordeling af beboere og medarbejdere i praksis

I praksis fordeler medarbejderne beboerne i 3 beboergrupper.

Den enkelte medarbejder har på denne måde ansvar og fokus på 2-3 beboere.

Det bliver der dog tilpasset sådan, at der ofte er en ekstra vagt kl. 10-16 i weekender, så der kan tilbydes ekstra aktiviteter.

Nogle beboere har ligeledes andre behov, og der tilpasses ydelsen selvfølgelig den enkelte efter aftale med sagsbehandler m.m.

En almindelig døgnrytme på Kvisten

Morgener – De skal være rolige og hyggelige!

I hverdagen skal alle beboere afsted til deres skoler/dagbeskæftigelse. Morgenoptaget består af et fast morgenhold, der står for dette mellem kl. 6.00-9.00 på alle hverdage.

Morgener prioriteres meget højt, da vi tror på at en rolig og forudsigelig morgen, skaber overskud, trivsel og low arousal resten af dagen. Derfor stræbes der efter, at beboerne kun har 1 medarbejder at forholde sig til hver især samt god tid inden dagen rigtig begynder.

Der spises morgenmad og døgnrytme og evt. målsætninger bliver fulgt, så alle oplever at blive mødt i deres forskellige behov. Madpakken bliver lavet af vores skønne køkken, der skaber individuelle og sunde madpakker til alle beboerne hver dag- selvfølgelig med lidt ekstra hyggeligt at glæde sig til også.

Beboerne hentes af bus/taxa nede i gården på Birkebakken og køres til skole/dagbeskæftigelse, medmindre de går på Birkebakkens STU, så bliver de fulgt afsted af deres Brobygger, der altid kommer og vækker dem, hjælper dem med morgenrutinerne og herefter fortsætter som medarbejder i STU.

Eftermiddage – Det skal være rart og forudsigeligt at komme hjem!

Når beboerne kommer hjem fra skole/dagbeskæftigelse møder de altid ind til faste og forudsigelige strukturer, samt medarbejdere der står klar med et kram, lidt at spise og drikke eller hvad der er behov for.

Visuelt kan beboerne altid se, hvem der er på arbejde på en fællestavle på gangen.

Efter lidt eftermiddags-ro tilbydes der aktiviteter tilpasset hver enkelt beboer interesse og udviklingsområder.

Aftener – Dagen skal altid afrundes med trygge og hyggelige stunder!

På Kvisten spiser vi kl. 17.00.

Maden er tilberedt af vores køkkenmedarbejdere og er altid både sund og varieret.

Køkkenet sørger også i videst muligt omfang for at tilpasse maden den enkelte beboeres behov efter aftale.

Maden spises som udgangspunkt i fællesskab- men enkelte beboere trives bedst med at spise for sig selv.

I disse tilfælde er der altid fokus på at skabe et så inkluderende fællesskab det er muligt- hvilket vi oplever lykkes rigtig godt.

Klokken
Stoppenålen
Tepotten
Vanddråben

Mulige aktiviteter på Birkebakkens arealer i Brabrand

Ud over at der arrangeres tilpassede ture ud af huset – Det kan være gåture såvel som ture i vores egne busser, så har vi også en masse gode muligheder på Birkebakken:

Salen/Klokken: I salen er der mulighed for at udfolde sig fysiske samt spille musik og danse. Andre sansestimulerende aktiviteter er også i spil: Mindfulness, massage o. lign.

Krea-rum/Stoppenålen: Her kan beboerne tilbydes kreative aktiviteter som maling og perler. Mulighederne er mange.

Køkken/Tepotten: Beboerne har mulighed for lave mad og  bagværk sammen med medarbejderne.

Svømmebadet/Vanddråben: I varmtvandsbassinet er der mulighed for at bade alene eller med andre. Sansestimulerende aktiviteter er meget populære såvel som fælleshygge.

Legepladsen: På legepladsen er der mulighed for at gynge, lave bål, cykle, rutsje, hoppe på trampolin m.m.

Nattevagt

På Birkebakken er der aktuelt 2 vågne nattevagter. 1 med det pædagogiske ansvar med primært fokus på Udsigten og 1 med primært fokus på Kvisten inkl. få aftalte beboeropgaver.

Er der særlige udfordringer for en beboer, når de flytter ind, forventningsafstemmes støttebehovet omkring natteovervågning v. indskrivning.

Vi har et rigtig godt nattevagtsteam på Birkebakken. Vi oplever, at beboerne har de rammer der skal til for at sikre tryghed, guidning m.m. Det gør vi, fordi de går rolige og afslappede i seng hver aften.

På tur til AROS

Døgnrytmer, ”Hej med dig” og risikovurderinger

For at vi sikre at beboerne har en hverdag, der giver mening for dem, skal der altid udarbejdes en form for beskrivelse af deres unikke behov. Dette handler i lige så stor grad om, at alle medarbejdere inkl. vikarer, der ikke er på arbejde lige så ofte som de faste, kan sikre en meningsfuld, tryg og udviklende hverdag for alle beboere og elever på Birkebakken.

I Bodelen udarbejdes der derfor altid en døgnrytmebeskrivelse, der fortæller hvilke aftaler, der er omkring den enkelte beboer. Disse skal altid følges af medarbejderne i praksis. Aftalerne er sirligt udarbejdet, efter de forventninger der er aftalt både internt og eksternt og knytter sig op af de målsætninger, der er i spil, ligesom de hele tiden justeres og tilpasses efter behov.

”Hej med dig” er en mere subjektiv beskrivelse, der forsøger at sætte ord på; hvem beboeren er, hvilke udfordringer der er i spil, behov, pædagogiske tilgange m.m. Disse er skrevet ud fra beboerens synspunkt, så der er mulighed for at forstå dennes livsverden bedre.

Flere beboere og elever har ligeledes risikovurderinger, der ligger enten eksplicit eller implicit børnene og de unges materialer afhængig af behovet for tydelighed. Risikovurderingerne er i korte træk, de strategier der gør, at der undgås alvorlige hændelser.

Hvis medarbejdere, forældre eller pårørende generelt har gode idéer og andre vigtige input til materialerne, så skrives der til kontaktpersonen, der vil tage det med næste gang beboeren er oppe i Procesbaseret dokumentation i årshjulet (mindst hver 6 uge). Man begynder aldrig at ændre på strategier og aftaler uden denne arbejdsgang og det kun er det faste personale (og ikke vikarer), der kan tage beslutninger om nye tiltag i praksis, uden at det er taget op med kontaktperson og resten af personalegruppen, medmindre der opstår helt akutte og nødvendige situationer.

Kontaktperson:
Hver beboer bliver tildelt en kontaktperson. Denne person har tovholderfunktionen for alle opgaver omkring beboeren trivsel og udvikling. Det er bl.a.; forældrekontakt, deltagelse v. statusmøder, opdatering af døgnrytmer, risikovurderinger, evt. børnesamtaler, tøj og andre artikler, at værelset er tilpasset og hyggeligt m.m.
Kontaktpersonen er tovholder, men alle målsætninger, statusbeskrivelser m.m. bliver altid udarbejdet i fællesskab med resten af personalegruppen efter ovenstående beskrivelse vedr. procesbaseret dokumentation.

Værdier – Summen af det vi tror på, det vi gør og det vi ser:

 • At føle sig anerkendt
 • At føle sig værdifuld
 • At kunne udtrykke sig
 • At opleve meningsfuldhed
 • At føles sig som en del af samfundet
 • At blive set og hørt
 • At føle sig livsduelig
 • At opleve livsglæde
 • At føle sig ligeværdig
 • At være selvstændig
 • At føle integritet
 • At føle sig autentisk
Skip to content