Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Visitation

Hvis man er interesseret i en plads på Birkebakken, skal man som det første kontakte sagsbehandler i egen kommune, da visitation til Birkebakken kun kan ske efter godkendelse fra forvaltningen i den kommune, hvor man bor. 

Ved alle visitationer skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af, om Birkebakken kan indfri barnet eller den unges behov

Birkebakken er godkendt af Socialtilsyn Midt til at modtage beboere i henhold til døgnophold efter Servicelovens § 52, stk. 3, punkt 7.

Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet sker på et anbringelsessted som er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 6.,

Birkebakken rådgivning
Skip to content