Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Tilgang

RELATIONER

Birkebakken vil støtte barnet eller den unge i at udvikle og styrke sociale kompetencer og evne til at indgå i anerkendende og nære relationer. Formålet er at barnet eller den unge skal opleve sig selv som en del af fællesskabet og mærke glæden ved at indgå i nære relationer.

KOMMUNIKATION

Birkebakken vil hjælpe barnet eller den unge til at udvikle og styrke sine kommunikative færdigheder. Formålet er at give barnet eller den unge en oplevelse af at føle sig forstået af sin omverden og at give barnet eller den unge de bedste betingelser for at opnå indflydelse på eget liv.

ADFÆRD

Birkebakken vil støtte, hjælpe og guide barnet eller den unge til at fremme den adfærd, som med størst sandsynlighed bringer det nærmere de trivsels- og udviklingsmål, der er fastsat for det i samarbejde med familie, rådgivere og barnet eller den unge selv, så vidt det er muligt.

Nøglebegreber i det pædagogiske arbejde er nærvær, rummelighed, socialisering, kommunikation, udvikling, tydelighed, oplevelser og omsorg

Kysser hundehvalpen
Skip to content