Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Familierådgivning

Vi tilbyder rådgivningsforløb for forældre til hjemmeboende børn og unge

Vi kan hjælpe familier med et hjemmeboende barn på familiens hjemmebane. Dette muliggøres oftest gennem familiens sagsbehandler at få bevilget et støttende rådgivningsforløb.

 

Birkebakkens rådgivningstilbud og formål

Birkebakkens Pædagogiske Rådgivning er et tilbud til familier med hjemmeboende børn og unge med nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne. Formålet er at styrke forældres kompetencer til selv at varetage opgaven med at have et barn med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser boende i egen familie længst muligt.

Rådgivningen varetages af erfarne pædagoger med bred og relevant specialpædagogisk viden og praksis-erfaring. Der tages udgangspunkt i de problemstillinger som fylder for familien- det der af familien ønske udvikling og forandring omkring.

I tæt dialog og samarbejde, afprøver og finder forældre og rådgiver sammen strategier, som giver mening hele vejen rundt. Sammen etableres et tillidsbaseret rum til at skabe forandringer i hverdagen.

Rådgivningsforløbet

Et typisk rådgivningsforløb består af et opstartsmøde, hvor der udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor problemstillinger og temaer afgrænses sammen med sagsbehandler, teamleder, rådgiver og forældre. Denne aftale fungerer som rammen om det videre forløb.

Et forløb kan selvfølgelig også skræddersys efter den problemstilling familien oplever og i så fald, tager vi en god snak om det og forventningsafstemmer til opstartsmødet.

Efterfølgende er der 6 x 1 ½ times rådgivning i familien (uden børn) med ca. 3 ugers mellemrum. Processen er et fortroligt rum mellem rådgiver og forældre og der udarbejdes udelukkende referat til eget brug. Her går ”arbejdet” med de udvalgte problemstillinger i gang og der aftales, hvad familien kan have fokus på indtil næste rådgivning.

Slutteligt evalueres processen sammen med sagsbehandler, teamleder, rådgiver og forældre på et afslutningsmøde. Her fremsendes afslutningsrapport udarbejdet af rådgiver til familie og sagsbehandler. Rapporten spiler bold op af de målsætninger, der blev aftalt ved opstartsmødet.

Birkebakkens familierådgivning

Birkebakkens familierådgivning

Er du nysgerrig på et familierådgivningsforløb? Vil du vide mere om priser forløb og muligheder? .... så kontakt os endelig. Alle spørgsmål er velkomne!
Kontakt rådgivningen

Sara Østerby Petersen

Telefon

53 71 60 22

Mail

souschef@birkebakken.dk

”Det har simpelthen været så rart at få tid til at få vendt alt det, der fylder, sammen med en professionel, der selv kender til det. At blive set og hørt. Vi har virkelig fået øje på nye muligheder for, hvad vi selv kan gøre”

Citat fra mor til dreng på 11 år

Gorilla - Maleri af Lone Hedegaard
Vægmaleri af Lone Hedegaard 2022, som pryder væggen på Birkebakkens 1.sal
Skip to content