Birkebakken

Bosted • STU & Job • Familierådgivning

Om Birkeskolen – STU og Job

Velkommen til Birkeskolen

STU-tilbud i Aarhus
Birkeskolen er et STU-tilbud i Aarhus kommune, for børn og unge imellem 15 og 25.
Målet med en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er, at den unge forberedes til et arbejdsliv på særlige vilkår og samtidig bliver støttet i sociale relationer.

Er du UU vejleder?

Læs mere om skolen, takster m.m.

STU Uddannelse

Vi ruster unge med særlige behov til den bedste fremtid

Hvad kan du forvente som elev på Birkeskolen:

 • Tryghed og rummelighed
 • Fokus på livsmestring
 • Styrkelse af sociale kompetencer og relationer.
 • Værktøjer i konflikthåndtering og hjælp til at løse udfordringer i livet.
 • Få elever i klassen
 • Flotte faciliteter som svømmehal, værksted, krea-lokale, musikværksted, samt smukke naturlige omgivelser.

Hvad betyder STU

Særlig Tilrettelagt Uddannelse

STU er en 3-årig uddannelse målrettet børn og unge i alderen 15-25 med forskellige former for særlige behov.

Det er en individuel tilrettelagt uddannelse med fokus på fysisk træning og motion, teoretisk/ faglig undervisning samt praktiske og sociale aktiviteter.

Uddannelsen består af oplevelsesbaseret undervisning og praktik.

På Birkeskolen har vi mulighed for interne såvel som eksterne praktikforløb.

Undervisningen på Birkeskolen tager udgangspunkt i elevens mål og ressourcer

Vi ser vores elever som hele mennesker og ved, at der kan være forhold i den unges fritid, som indvirker på trivsel og engagement i skolen og omvendt.
Derfor er dialogen og samarbejdet mellem skole og hjem/botilbud af høj prioritet.

Birkeskolen er et STU-tilbud til unge i alderen 16-25 år med udviklingshæmning. Birkeskolen har plads til 25 elever og er et tilbud under “Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”.

Elever på Birkeskolen får den rette støtte til at opnå personlig, faglig, og social udvikling med henblik på at få et så selvstændigt liv som muligt. Birkeskolen har fokus på beskæftigelse. Derfor har Birkeskolen også stort fokus på praktik, og tilbyder både ekstern og intern praktik f.eks. i skolens storkøkken. 

Birkeskolens faciliteter er nyrenoverede og tilrettelagt til også at tage godt imod elever med fysiske handicap. Til Birkeskolens faciliteter hører et varmtvandsbassin, hvor der bl.a. er mulighed for at modtage svømmeundervisning. 

Værdier – Summen af det vi tror på, det vi gør og det vi ser:

 • At føle sig anerkendt
 • At føle sig værdifuld
 • At kunne udtrykke sig
 • At opleve meningsfuldhed
 • At føles sig som en del af samfundet
 • At blive set og hørt
 • At føle sig livsduelig
 • At opleve livsglæde
 • At føle sig ligeværdig
 • At være selvstændig
 • At føle integritet
 • At føle sig autentisk

Alle skolens undervisningslokaler har navne

Skilte med lokalenavne er malerier udført af Lone Hedegaard 2023

Skip to content