Birkebakken

BostedSTU & JobFamilierådgivning

Whistleblowerpolitik

Whistleblowerpolitik på Birkebakken

Whistleblowerpolitik

Birkebakken har lavet en whistleblowerordning for alle medarbejdere.

Formålet med whistleblowerordningen er at give alle ansatte mulighed for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige og kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser, at sikre beskyttelse af personer, som bruger whistleblowerordningen og opdage fejl og forsømmelser, som kan påføre Birkebakken S/I økonomiske tab eller på anden måde skade Birkebakken S/I’s omdømme eller arbejdsmiljø.

Medarbejdere er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller ulovlige forhold på arbejdspladsen. Derfor har vi på Birkebakken etableret en whistleblowerordning, da det er vigtigt at sådanne forhold kommer frem i lyset og der bliver taget hånd om dem.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker i en portal som stilles til rådighed af GapSolutions A/S. Link til portalen findes på Birkebakkens Intranet Sofus, og der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

Hvem kan anvende Whistleblowerplatformen?

Whistleblowerplatformen kan anvendes af alle virksomhedens nuværende medarbejdere, herunder fuldtids- og deltidsansatte, tidsbegrænset ansatte og vikarer. 

Hvad kan indberettes gennem Whistleblowerordningen

Der kan indberettes følgende forhold under denne whistleblowerordning;

1)     Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold på arbejdspladsen. Hvad der udgør en alvorlig overtrædelse, bør altid bero på en konkret vurdering, men dette kan omfatte bl.a.:

 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre
 • Tyveri
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Databedrageri
 • Mandatsvig
 • Afpresning
 • Seksuel chikane
 • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

2)     Overtrædelser af EU-retten, som defineret i artikel 2 stk. 1 i EU’s whistleblowerdirektiv, som kan tilgås via dette link.

Hvad hvis jeg har en sag der ikke er inkluderet i ovenstående whistleblowerordning?

Sager der omhandler den faglige indsats m.m., hører ind under Socialtilsyn Midt, som også har en whistleblowerordning vedr. deres tilsynsforpligtelser med Birkebakken. Du kan finde mere om dette på følgende link, hvor du også kan lave en indberetning: Whistleblowerordning (silkeborg.dk)

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål om whistleblowerordningerne kan rettes til Allan Ellesøe Borresenforstander@birkebakken.dk

Skip to content