Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Faciliteter

Alle Birkebakkens lokaler og faciliteter kan benyttes af børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Svømmehal med varmtvandsbassin

Birkebakken råder over egen svømmehal med spabad og varmtvandsbassin.

Klik på videoen for en rundvisning i svømmehallen.

Wannabee Rockstar

Musikrum og kreative værksteder

I Birkebakkens musikrum og kreative værksteder er der mulighed for en lang række aktiviteter, som kan benyttes efter den enkeltes ønsker og behov.

Klik for at læse om Musik pædagogikken på stedet!

Rum til udvikling

De fysiske rammer og faciliteter på Birkebakken understøtter den socialpædagogiske indsats.
Alt er rettet imod det overordnede mål at styrke den enkelte beboers mulighed for livsudfoldelse.

Motorik og bevægelse

I gymnastiksalen er der både mulighed for at have det sjovt sammen og at arbejde målrettet med beboernes motoriske og sanesmotoriske udvikling.

Grønne udearealer

Birkebakken har på udearealerne en dejlig legeplads med gynger, trampolin, bålsted og sansehave. Birkebakken ligger desuden tæt på diverse grønne områder og Brabrand Søen, hvor der er rig mulighed for tur- og naturoplevelser

Værelse og opholdsrum

Alle beboere har eget værelse og deler badeværelse samt toilet med andre. Der er fælles opholdsfaciliteter med køkken, spisestue og opholdsstuer med mulighed for forskellige aktiviteter. Nøglebegreber i forhold til de fysiske rammer er rummelighed og fleksibilitet.

Fælles gymnastik i salen
Skip to content