Birkebakken

BostedSTU & JobFamilierådgivning

Ledige stillinger og praktik

Praktik på Birkebakken

Du kan komme i praktik på Birkebakken, hvis du er ved at tage en professionsbachelor som pædagog. 

Få mere at vide ved at læse praktikstedsbeskrivelsen for Birkebakken og mere generelt om praktik på pædagoguddannelsen.

Kontakt vedr. praktik:

Praktikkoordinator Monica Ray Kristoffersen mrk@birkebakken.dk, eller eventuelt:
Souschef Sara Østerby Petersen sara@birkebakken.dk

Ledige stillinger

Birkebakken søger pædagoger

 • Ansøgningsfrist: 08-05-2024
 • Tiltrædelsesdato: Start hurtigst muligt
 • Arbejdstid: 30-37 timer
 • Stillingstype: Pædagog.
 • Arbejdssted: Birkebakken/Birkeskolen.
  . 

LINK til stillingsopslag

Birkebakken søger vikarer med pædagogisk uddannelse eller lign. også til nattevagter

 • Ansøgningsfrist: 08-05-2024
 • Tiltrædelsesdato: Start hurtigst muligt
 • Arbejdstid: Skiftende
 • Stillingstype: Pædagog, Pædagogisk assistent, Social- og sundhedsassistent.
 • Arbejdssted: Birkebakken/Birkeskolen.
  . 

LINK til stillingsopslag

Birkebakken søger vikarer med pædagogisk uddannelse

 • Ansøgningsfrist: 26-05-2024
 • Tiltrædelsesdato: Start hurtigst muligt
 • Arbejdstid: 30-37 timer
 • Stillingstype: Pædagog, Pædagogisk assistent, Social- og sundhedsassistent.
 • Arbejdssted: Birkebakken/Birkeskolen.
  . 

LINK til stillingsopslag

Birkebakken

Der er i øjeblikket ingen ledige faste stillinger!

Om Birkebakken og Birkeskolen

Birkebakken og Birkeskolen er hhv. et døgntilbud og et STU-tilbud for børn og unge i målgruppen 0-25 år med multiple funktionsnedsættelser. Vi ligger i Brabrand, Aarhus, og har skønne faciliteter såvel inde som ude med egen legeplads, aktivitetshal, svømmehal m.m. Vi har også en bodels afdeling i Thorning ved Kjellerup.

Vi arbejder ud fra nogle grundværdier om at se den enkelte med de styrker og ressourcer, der er, og altid med udvikling for øje. Vi skaber trygge miljøer, hvor der er plads til hjemlighed, tryghed, læring og fællesskab.

I døgntilbuddet har vi 16 pladser under SEL §§ 66 og 107. I STU-tilbuddet har vi plads til 16 elever på den 3-årige ungdomsuddannelse.

Vi er en selvejende institution med egen bestyrelse, og du kan læse mere om Birkebakken og om Birkeskolen her på hjemmesiden.

Birkebakken og Birkeskolen er en del af fællesskaberne i LEV og Jysk Børneforsorg/Fredehjem

LEV er interesse­organisationen for de cirka 50.000 mennesker med udviklingshandicap, der er i Danmark, samt deres pårørende. LEV arbejder f.eks. for respekt, inklusion og ligeværd og insisterer på retten til selvbestemmelse, tryghed, udvikling og trivsel for mennesker med udviklingshandicap. Herudover opsamler, skaber og formidler LEV viden og rådgivning om livet med udviklingshandicap.

Læs mere på www.lev.dk

Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en non-profit-organisation, der arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge, voksne og familier. Jysk Børneforsorg/Fredehjem har flere end 200 forskellige sociale indsatser tilknyttet via de selvejende institutioner, og foreningen driver også en række frivilligdrevne tilbud målrettet kampen mod ensomhed, f.eks. HUSRUM Danmark.

Læs mere på www.jyskborneforsorg.dk og www.husrum.dk

Skip to content